VÍTEJTE!

  1. Vítejte na stránkách Československého ústavu zahraničního!

    Československý ústav zahraniční je nezávislý a dobrovolný spolek, usilující o široký rozvoj styků se sdruženími, spolky a osobami pocházejícími ze zemí bývalého Československa, žijícími trvale v zahraničí a s jejich potomky, bez ohledu na politickou či náboženskou orientaci. Posláním Československého ústavu zahraničního je péče o zahraniční krajany, podpora a usnadnění jejich národních a kulturních styků se starou vlastí, udržování národního povědomí, podpora ekonomické spolupráce a pomoc při návratu do vlasti. Ke splnění tohoto poslání spolupracuje ústav s různými čs. a zahraničními institucemi, organizacemi, státními orgány a jednotlivci. Dlouhodobě spolupracuje s univerzitami ve světě, které mají katedry bohemistiky.

    Československý ústav zahraniční byl založen po dlouhých přípravách dne 20. prosince 1928 v rámci oslav 10. výročí Československé republiky. Myšlenka na jeho ustavení pochází od prvního prezidenta republiky T.G. Masaryka a masarykovská tradice provázela činnost ústavu až do roku 1939, v letech 1945 až 1949 a znovu od roku 1990.

    Československý ústav zahraniční vznikl jako státem podporovaná, avšak nezávislá organizace. Za dobu desetileté existence do roku 1939 a v období od roku 1945 do současné doby prošel ústav několika kvalitativně odlišnými obdobími. Od 1. září 1989 Československý ústav zahraniční působí jako nezávislé občanské sdružení a navrátil se k masarykovské tradici demokratické práce ve prospěch krajanů a institucí podporující šíření českého a slovenského jazyka a kultury v zahraničí. Od roku 2017 jsme nezávislý a dobrovolný spolek.
    VÍCE ZDE