PROJEKTY

  1. Československý ústav zahraniční za dobu své existence realizoval a podporoval řadu projektů a aktivit. Významný dlouholetým projektem Československého ústavu zahraničního z podnětu krajanů byla realizace památníků T. G. Masaryka ve světě k poctě zakladatele Československé republiky. V roce 2000 byl ČSÚZ realizován památník T. G. Masaryka v Mexico City, v roce 2002 v Užhorodě na Zakarpatské Ukrajině, v roce 2003 v Sankt Petěrburgu v Ruské federaci a v roce 2004 společný památník T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Košicích ve Slovenské republice.

  2. pamatniky3

  3. pamatnik1

 

Československý ústav zahraniční dlouhodobě podporuje české školy a školky v Republice Chorvatsko vybavením tříd nábytkem, počítači, barevnými tiskárnami, učebnicemi, knihami, výtvarnými pomůckami, CD a DVD apod., vybavením školních šaten, kuchyní a jídelen. Rozsáhlým projektem ČSÚZ bylo vybudování dětského hřiště mateřské školky v Daruvaru. Folklorní, pěvecké a hudební soubory Českých besed vybavil ČSÚZ taneční obuví, hudebními nástroji atd.

daruvar

  1. Československý ústav zahraniční dlouhodobě spolupracuje se Školským spolkem Komenský ve Vídni. Finančně přispívá na rekonstrukce učeben, na maturitní a reprezentační ples, vybavuje třídy počítači, učebnicemi, knihami, výtvarnými pomůckami, CD a DVD apod.

  2. viden

    Československý ústav zahraniční aktivně spolupracuje s katedrami bohemistiky v Sankt Petěrburgu a Moskvě v Ruské federaci, Minsku v Bělorusku a Kyjevě a Lvově na Ukrajině.

peterburg

  1. minsk

    Československý ústav zahraniční pořádá každoročně třítýdenní kurz českého jazyka s vlastivědným a kulturním poznáním České republiky pro studenty českých škol v zahraničí, krajany a bohemisty.

kurz

PROJEKTY V LETECH