2021

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2021:

 

Finanční příspěvek na novou šatnu pro Mateřskou školu Ferdy Mravence v chorvatském Daruvaru
Finanční příspěvek na nové vydání učebnice češtiny Katedry bohemistiky univerzity ve Vídni
Fnanční podpora celosvětové konference Komenského akademického klubu v USA a publikace časopisu Comenius
Pravidelné informace o činnosti ČSÚZ jsou publikovány v měsíčním Bulletinu ČSÚZ
Pravidelné informace o činnosti ČSÚZ jsou publikovány v časopise Leaders Magazine


 
 

PROJEKTY V LETECH