2018

  1. Zrealizované projekty Československého ústavu zahraničního v roce 2018:

 

ČSÚZ finančně přispěl na nákup počítačů pro gymnázium Školského spolku Komenský ve Vídni
  1. ČSÚZ finančně přispěl na Reprezentační a maturitní ples Školského spolku Komenský ve Vídni
    ČSÚZ finančně přispěl na vydávání časopisu Čechoaustralan v Austrálii

 

 

PROJEKTY V LETECH